Venoms

Giftsekret

Svensk definition

Av djur utsöndrade giftiga ämnen i form av vätskeblandningar, innehållande många olika enzymer, toxiner och andra kemiska ämnen. De produceras i speciella körtlar och utsöndras genom speciella utförsgångar (nässelkapslar, taggar, huggtänder osv) för att oskadliggöra byte eller anfallare.

Engelsk definition

Poisonous animal secretions forming fluid mixtures of many different enzymes, toxins, and other substances. These substances are produced in specialized glands and secreted through specialized delivery systems (nematocysts, spines, fangs, etc.) for disabling prey or predator.

Svenska synonymer

Djurgifter

Engelska synonymer

Venom