Fluids and Secretions

Kroppsvätskor och sekret

Svensk definition

Flytande ämnen producerade av levande organismer för speciella ändamål eller utsöndrade som avfall. Hormoner och enzymer räknas inte som sekretionsprodukter.

Engelsk definition

Liquid substances produced by living organisms to fulfill specific functions or excreted as waste.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Secretions and Fluids