Exudates and Transudates

Exsudat och transsudat

Svensk definition

Exsudat är vätskor, celler eller cellprodukter som långsamt utsöndras från blodkärl från oftast inflammerade vävnader. Transsudat är vätskor som passerar membran eller sipprar genom vävnad eller ut i vävnaders extracellulära utrymmen. Transsudat är tunnflytande och innehåller få celler eller proteiner.

Engelsk definition

Exudates are fluids, CELLS, or other cellular substances that are slowly discharged from BLOOD VESSELS usually from inflamed tissues. Transudates are fluids that pass through a membrane or squeeze through tissue or into the EXTRACELLULAR SPACE of TISSUES. Transudates are thin and watery and contain few cells or PROTEINS.

Svenska synonymer

Exsudat Transsudat Sårvätska Inflammationsvätska

Engelska synonymer

Transudates and Exudates Transudates Transudate Exudates Exudate