Pleural Effusion

Vätskeutgjutning i lungsäcken

Svensk definition

Förekomst av vätska i pleurahåla som resultat av transudation eller exudation från ytorna i lungsäcken. Ett sjukdomstecken och inte en diagnos.

Engelsk definition

Presence of fluid in the pleural cavity resulting from excessive transudation or exudation from the pleural surfaces. It is a sign of disease and not a diagnosis in itself.

Svenska synonymer

Pleuralvätskeutgjutning

Engelska synonymer

Effusion, Pleural Effusions, Pleural Pleural Effusions