Pleural Diseases

Lungsäckssjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som involverar lungsäcken.

Engelsk definition

Diseases involving the PLEURA.

Svenska synonymer

Pleurasjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Pleural Diseases, Pleural Pleural Disease