Respiratory Tract Diseases

Luftvägssjukdomar

Svensk definition

Sjukdomar som drabbar andningsvägarna.

Svenska synonymer

Andningsorganens sjukdomar

Engelska synonymer

Disease, Respiratory Tract Diseases, Respiratory Tract Respiratory Tract Disease Tract Disease, Respiratory Tract Diseases, Respiratory