Laryngeal Diseases

Struphuvudsjukdomar

Svensk definition

Alla sorters sjukdomar i struphuvudet, vilken koordinerar många funktioner såsom röst, andning, sväljning och hosta.

Engelsk definition

Pathological processes involving any part of the LARYNX which coordinates many functions such as voice production, breathing, swallowing, and coughing.

Svenska synonymer

Larynxsjukdomar Laryngeal perikondrit Perikondrit i struphuvudet

Engelska synonymer

Disease, Laryngeal Diseases, Laryngeal Laryngeal Disease Larynx Diseases Disease, Larynx Diseases, Larynx Larynx Disease Laryngeal Perichondritis Laryngeal Perichondritides Perichondritides, Laryngeal Perichondritis, Laryngeal