Laryngeal Edema

Struphuvudödem

Svensk definition

Varje form av ödem i struphuvudet. I tidigt stadium kan ödemet vara svårt att skilja från infektion, men i det senare fallet ses oftare slemhinnepåverkan och rodnad. Allergiskt ödem kan uppkomma som reaktion på föda, inandade ämnen eller läkemedel. Hela andningssystemet eller enbart en del av strupen kan vara påverkade. Struphuvudödem kan även vara ärftligt. Andra möjliga orsaker till ödem kan vara ökat kapillärtryck till följd av vena cava superiorsyndromet (övre hålvenssyndromet), ligering av den inre halsvenen, sänkt osmotiskt plasmatryck pga njursvikt, försämrat lymfflöde och ökad genomsläpplighet för proteiner i kapillärerna.

Engelsk definition

Abnormal accumulation of fluid in tissues of any part of the LARYNX, commonly associated with laryngeal injuries and allergic reactions.

Svenska synonymer

Larynxödem

Engelska synonymer

Edemas, Laryngeal Laryngeal Edemas Edema, Laryngeal