Respiratory Tract Fistula

Luftvägsfistel

Svensk definition

En onormal förbindelse mellan delar av andningssystemet eller mellan någon del av luftvägarna och omgivande organ.

Engelsk definition

An abnormal passage communicating between any component of the respiratory tract or between any part of the respiratory system and surrounding organs.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fistula, Respiratory Tract Fistulas, Respiratory Tract Respiratory Tract Fistulas