Respiratory Hypersensitivity

Respiratorisk överkänslighet

Engelsk definition

A form of hypersensitivity affecting the respiratory tract. It includes ASTHMA and RHINITIS, ALLERGIC, SEASONAL.

Svenska synonymer

Allergisk luftvägssjukdom ARD

Engelska synonymer

Airway Hyper-Responsiveness Airway Hyper Responsiveness Hyper-Responsiveness, Airway Hypersensitivity, Respiratory Hypersensitivities, Respiratory Respiratory Hypersensitivities