Immune System Diseases

Immunsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd orsakade av onormal eller saknad immunologisk verkan, antingen humoral eller cellförmedlad, eller båda.

Engelsk definition

Disorders caused by abnormal or absent immunologic mechanisms, whether humoral, cell-mediated, or both.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Disease, Immune System Immune System Disease Immunologic Diseases Disease, Immunologic Immunologic Disease Immunological Diseases Disease, Immunological Immunological Disease Immune Diseases Disease, Immune Immune Disease Diseases of Immune System Immune Disorders Immune Disorder Immune System Disorders Disorder, Immune System Immune System Disorder