Hypersensitivity

Överkänslighet

Svensk definition

Förändrad känslighet för ett antigen, vilken kan medföra patologiska reaktioner vid senare exponering för antigenet i fråga.

Engelsk definition

Altered reactivity to an antigen, which can result in pathologic reactions upon subsequent exposure to that particular antigen.

Svenska synonymer

Hypersensitivitet Allergi Allergisk reaktion

Engelska synonymer

Hypersensitivities Allergy Allergies Allergic Reaction Allergic Reactions Reaction, Allergic Reactions, Allergic