Hypersensitivity, Delayed

Överkänslighet, fördröjd

Svensk definition

Ökad reaktionsbenägenhet för specifika antigen som förmedlas av celler, inte antikroppar.

Engelsk definition

An increased reactivity to specific antigens mediated not by antibodies but by cells.

Svenska synonymer

Överkänslighet av typ 4

Engelska synonymer

Hypersensitivity, Type IV Hypersensitivities, Type IV Type IV Hypersensitivities Delayed Hypersensitivity Delayed Hypersensitivities Hypersensitivities, Delayed Type IV Hypersensitivity Hypersensitivity, Tuberculin-Type Hypersensitivities, Tuberculin-Type Hypersensitivity, Tuberculin Type Tuberculin-Type Hypersensitivities Tuberculin-Type Hypersensitivity Tuberculin Type Hypersensitivity