Encephalomyelitis, Acute Disseminated

Akut disseminerad encefalomyelit

Svensk definition

Ett akut eller subakut inflammatoriskt förlopp i det centrala nervsystemet som kännetecknas histologiskt av spridda områden med perivaskulär demyelinisering. Symtomen träder vanligen fram flera dagar efter en akut virusinfektion eller immunisering, men kan sammanfalla med infektionsutbrottet, eller i sällsynta fall inte sättas i samband med någon föregående, utlösande faktor. Kliniska tecken kan omfatta förvirring, somnolens, feber, nackstelhet och ofrivilliga rörelser. Tillståndet kan leda till koma och så småningom döden.

Engelsk definition

An acute or subacute inflammatory process of the CENTRAL NERVOUS SYSTEM characterized histologically by multiple foci of perivascular demyelination. Symptom onset usually occurs several days after an acute viral infection or immunization, but it may coincide with the onset of infection or rarely no antecedent event can be identified. Clinical manifestations include CONFUSION, somnolence, FEVER, nuchal rigidity, and involuntary movements. The illness may progress to COMA and eventually be fatal. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p921)

Svenska synonymer

Vaccinationsencefalit Vaccinationsencefalomyelit Postvaccinationsencefalit Postinfektiös encefalit

Engelska synonymer

Acute Disseminated Encephalomyelitis Acute Disseminated Encephalomyelitides Disseminated Encephalomyelitides, Acute Encephalomyelitides, Acute Disseminated Disseminated Encephalomyelitis, Acute Encephalomyelitis, Postexanthem Postexanthem Encephalomyelitis Postinfectious Encephalomyelitis Encephalomyelitis, Postinfectious Encephalitis, Post-Vaccinal Encephalitis, Post Vaccinal Vaccination Encephalitis Post-Vaccinal Encephalitis Encephalitides, Post-Vaccinal Post Vaccinal Encephalitis Post-Vaccinal Encephalitides Encephalitis, Postvaccinal Postvaccinal Encephalitis Encephalitis, Vaccination Post-Vaccinal Encephalomyelitis Encephalomyelitides, Post-Vaccinal Encephalomyelitis, Post-Vaccinal Post Vaccinal Encephalomyelitis Post-Vaccinal Encephalomyelitides