Autoimmune Diseases of the Nervous System

Autoimmuna nervsjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd orsakade av cellförmedlade eller humorala immunsvar riktade mot autoantigener i nervsystemet. Reaktionen kan beröra specifika vävnadstyper (t ex myelin) och vara begränsad till det c entrala nervsystemet (som vid multipel skleros) eller det perifera (som vid Guillain-Barresyndromet).

Engelsk definition

Disorders caused by cellular or humoral immune responses primarily directed towards nervous system autoantigens. The immune response may be directed towards specific tissue components (e.g., myelin) and may be limited to the central nervous system (e.g., MULTIPLE SCLEROSIS) or the peripheral nervous system (e.g., GUILLAIN-BARRE SYNDROME).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Autoimmune Diseases, Neurologic Autoimmune Disease, Neurologic Disease, Neurologic Autoimmune Diseases, Neurologic Autoimmune Neurologic Autoimmune Disease Neurologic Autoimmune Diseases Autoimmune Disorders, Nervous System Autoimmune Nervous System Diseases Nervous System Autoimmune Diseases Autoimmune Diseases, Nervous System Autoimmune Disorders of the Nervous System Immune Disorders, Nervous System Nervous System Immune Diseases Nervous System Immune Disorders Immune Diseases, Nervous System