Demyelinating Autoimmune Diseases, CNS

Demyeliniserande autoimmuna sjukdomar, CNS

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som kännetecknas av förlust av eller bristande funktion hos myelin i hjärnan, ryggmärgen eller synnerverna efter autoimmuna processer. Detta kan yttra sig som ett humoralt eller cellulärt immunsvar riktat mot myelin eller oligodendroglia-autoantigener.

Engelsk definition

Conditions characterized by loss or dysfunction of myelin (see MYELIN SHEATH) in the brain, spinal cord, or optic nerves secondary to autoimmune mediated processes. This may take the form of a humoral or cellular immune response directed toward myelin or OLIGODENDROGLIA associated autoantigens.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Demyelinating Autoimmune Disorders, CNS Demyelinating Disease, Autoimmune, CNS CNS Demyelinating Autoimmune Diseases Autoimmune Demyelinating Diseases, CNS Autoimmune Demyelinating Disorders, CNS CNS Autoimmune Demyelinating Disorders Demyelinating Autoimmune Diseases, Central Nervous System Autoimmune Demyelinating Diseases, Central Nervous System Autoimmune Diseases, Demyelinating, Brain Demyelinating Autoimmune Diseases, Brain Brain Autoimmune Demyelinating Diseases Spinal Cord Demyelinating Autoimmune Diseases Autoimmune Demyelinating Diseases, Spinal Cord Demyelinating Autoimmune Diseases, Spinal Cord Autoimmune Demyelinating Diseases, Cerebral Demyelinating Autoimmune Diseases, Cerebral Cerebral Demyelinating Diseases, Autoimmune