Brain Diseases

Hjärnsjukdomar

Svensk definition

Patologiska tillstånd som påverkar hjärnan, bestående av de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet. Detta omfattar hjärnbarken, den vita hjärnvävnaden, basalganglierna, talamus, hypotalam us, hjärnstammen och lillhjärnan (cerebellum).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Brain Disease Brain Disorders Brain Disorder Intracranial CNS Disorders Central Nervous System Intracranial Disorders CNS Disorders, Intracranial CNS Disorder, Intracranial Intracranial CNS Disorder Encephalon Diseases Encephalon Disease Intracranial Central Nervous System Disorders Central Nervous System Disorders, Intracranial Encephalopathy Encephalopathies