Cerebrovascular Disorders

Cerebrovaskulära sjukdomar

Svensk definition

Ett brett spektrum av störningar förknippade med försämrat blodflöde i hjärnans artärer och vener. Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriovenösa missbildningar, hjärnischemi, hjärnblödning och andra.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cerebrovascular Disorder Vascular Diseases, Intracranial Intracranial Vascular Disease Intracranial Vascular Diseases Vascular Disease, Intracranial Intracranial Vascular Disorders Intracranial Vascular Disorder Vascular Disorder, Intracranial Vascular Disorders, Intracranial Cerebrovascular Diseases Cerebrovascular Disease Disease, Cerebrovascular Diseases, Cerebrovascular Brain Vascular Disorders Brain Vascular Disorder Vascular Disorder, Brain Vascular Disorders, Brain Cerebrovascular Occlusion Cerebrovascular Occlusions Occlusion, Cerebrovascular Occlusions, Cerebrovascular Cerebrovascular Insufficiency Cerebrovascular Insufficiencies Insufficiencies, Cerebrovascular Insufficiency, Cerebrovascular