Dementia, Vascular

Vaskulär demens

Svensk definition

Ett oprecist begrepp avseende demens i samband med cerebrovaskulär sjukdom, inklusive hjärninfarkt (enkel eller multipel), samt tillstånd förenade med kronisk hjärnschemi. Diffusa, kortikala och subkortikala subtyper har beskrivits.

Engelsk definition

An imprecise term referring to dementia associated with CEREBROVASCULAR DISORDERS, including CEREBRAL INFARCTION (single or multiple), and conditions associated with chronic BRAIN ISCHEMIA. Diffuse, cortical, and subcortical subtypes have been described. (From Gerontol Geriatr 1998 Feb;31(1):36-44)

Svenska synonymer

Subkortikal vaskulär demens Blodkärlsdemens Arteriosklerotisk demens Binswangers sjukdom Subkortikal leukoencefalopati

Engelska synonymer

Dementias, Vascular Vascular Dementias Vascular Dementia Vascular Dementia, Acute Onset Acute Onset Vascular Dementia Subcortical Vascular Dementia Dementia, Subcortical Vascular Dementias, Subcortical Vascular Subcortical Vascular Dementias Vascular Dementia, Subcortical Vascular Dementias, Subcortical Arteriosclerotic Dementia Arteriosclerotic Dementias Dementia, Arteriosclerotic Dementias, Arteriosclerotic Binswanger Disease Disease, Binswanger Chronic Progressive Subcortical Encephalopathy Binswanger Encephalopathy Leukoencephalopathy, Subcortical Leukoencephalopathies, Subcortical Subcortical Leukoencephalopathies Encephalopathy, Subcortical Arteriosclerotic Binswanger's Disease Binswangers Disease Disease, Binswanger's Encephalopathy, Subcortical, Chronic Progressive Subcortical Encephalopathy, Chronic Progressive Subcortical Leukoencephalopathy Subcortical Arteriosclerotic Encephalopathy Arteriosclerotic Encephalopathy, Subcortical Arteriosclerotic Encephalopathies, Subcortical Encephalopathies, Subcortical Arteriosclerotic Subcortical Arteriosclerotic Encephalopathies Encephalopathy, Binswanger's Binswanger's Encephalopathy Encephalopathy, Binswangers Encephalopathy, Binswanger Encephalopathy, Chronic Progressive Subcortical