Neurocognitive Disorders

Neurokognitiva störningar

Svensk definition

Kognitiva störningar som även omfattar delirium, demens och amnesi. De kan uppstå till följd av missbruk, skador eller andra orsaker.

Engelsk definition

Diagnoses of DEMENTIA and AMNESTIC DISORDER are subsumed here. (DSM-5)

Svenska synonymer

Delirium, demens, kognitiva störningar med minnesförlust Organiska psykosyndrom

Engelska synonymer

Disorder, Neurocognitive Disorders, Neurocognitive Neurocognitive Disorder Organic Brain Syndrome, Nonpsychotic Nonpsychotic Organic Brain Syndrome Organic Mental Disorders, Psychotic Psychoses, Traumatic Traumatic Psychoses Delirium, Dementia, Amnestic, Cognitive Disorders Mental Disorders, Organic Disorders, Organic Mental Mental Disorder, Organic Organic Mental Disorder Organic Mental Disorders Kandinsky Syndrome Clerambault Syndrome