Dyslexia, Acquired

Dyslexi, förvärvad

Svensk definition

En receptiv synafasi som uppkommit genom förlust, trots full synförmåga, av tidigare förmåga att uppfatta innebörden av skrivna ord. Störningen kan bero på infarkt i den bakre hjärnartären eller på andra hjärnsjukdomar.

Engelsk definition

A receptive visual aphasia characterized by the loss of a previously possessed ability to comprehend the meaning or significance of handwritten words, despite intact vision. This condition may be associated with posterior cerebral artery infarction (INFARCTION, POSTERIOR CEREBRAL ARTERY) and other BRAIN DISEASES.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acquired Dyslexia Word Blindness, Acquired Acquired Word Blindness Acquired Word Blindnesses Blindness, Acquired Word Blindnesses, Acquired Word Word Blindnesses, Acquired Reading Disability, Acquired Acquired Reading Disabilities Acquired Reading Disability Disabilities, Acquired Reading Disability, Acquired Reading Reading Disabilities, Acquired Acquired Global Dyslexia Dyslexia, Acquired Global Global Dyslexia, Acquired Acquired Spelling Dyslexia Dyslexia, Acquired Spelling Spelling Dyslexia, Acquired Alexia, Acquired Acquired Alexia