Communication Disorders

Kommunikationsstörningar

Svensk definition

Störningar i verbal eller icke-verbal kommunikation, orskade av receptiva eller expressiva språkstörningar, kognitiv funktionsnedsättning, psykiatriska förhållanden och hörselskador.

Svenska synonymer

Kommunikationsproblem

Engelska synonymer

Communication Disorder Communicative Disorders Communicative Disorder Communication Disorders, Developmental Communication Disorder, Developmental Developmental Communication Disorder Developmental Communication Disorders Childhood Communication Disorders Childhood Communication Disorder Communication Disorder, Childhood Communication Disorders, Childhood Communicative Dysfunction Communicative Dysfunctions Dysfunction, Communicative Dysfunctions, Communicative Neurogenic Communication Disorders Communication Disorder, Neurogenic Neurogenic Communication Disorder Communication Disorders, Neurogenic Communication Disabilities Communication Disability Disabilities, Communication Disability, Communication Acquired Communication Disorders Acquired Communication Disorder Communication Disorder, Acquired Communication Disorders, Acquired