Language Disorders

Språkstörningar

Svensk definition

Tillstånd kännetecknade av brister i förståelse eller uttryck av skrivet eller talat språk. Hit hör såväl förvärvade tillstånd som utvecklingsbetingade störningar.

Engelsk definition

Conditions characterized by deficiencies of comprehension or expression of written and spoken forms of language. These include acquired and developmental disorders.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Language Disorder Acquired Language Disorders Acquired Language Disorder Language Disorder, Acquired Language Disorders, Acquired