Dyslexia

Dyslexi

Svensk definition

En kognitiv störning kännetecknad av nedsatt förmåga att förstå eller uppfatta skrivna eller tryckta ord eller fraser, trots full synförmåga. Handikappet kan bero på en utvecklingsstörning eller ha förvärvats. Utvecklingsdyslexi utmärker sig genom en läsförmåga som är betydligt sämre än förväntad med hänsyn till individens ålder, intellekt och utbildning. Denna lässvårighet kan vara till stort hinder för högre utbildning och i den dagliga verksamhet som kräver läsförmåga. Syn. dyslexi; ordblindhet.

Engelsk definition

A cognitive disorder characterized by an impaired ability to comprehend written and printed words or phrases despite intact vision. This condition may be developmental or acquired. Developmental dyslexia is marked by reading achievement that falls substantially below that expected given the individual's chronological age, measured intelligence, and age-appropriate education. The disturbance in reading significantly interferes with academic achievement or with activities of daily living that require reading skills. (From DSM-IV)

Svenska synonymer

Ordblindhet Skrivsvårigheter Lässvårigheter

Engelska synonymer

Dyslexias Word Blindness Blindness, Word Blindnesses, Word Word Blindnesses Reading Disorder Disorder, Reading Disorders, Reading Reading Disorders Reading Disorder, Developmental Developmental Reading Disorders Disorder, Developmental Reading Disorders, Developmental Reading Reading Disorders, Developmental Dyslexia, Developmental Developmental Dyslexia Developmental Dyslexias Dyslexias, Developmental Reading Disability, Developmental Developmental Reading Disabilities Developmental Reading Disability Disabilities, Developmental Reading Disability, Developmental Reading Reading Disabilities, Developmental Developmental Reading Disorder Alexia Alexias