Neurobehavioral Manifestations

Kognitiva manifestationer

Svensk definition

Tecken och symtom på brister i högre hjärnbarksfunktioner pga organiska tillstånd. Till dessa hör vissa beteendeförändringar och nedstt förmåga till inlärning, hantering och nyttjande av kunskap eller information.

Engelsk definition

Signs and symptoms of higher cortical dysfunction caused by organic conditions. These include certain behavioral alterations and impairments of skills involved in the acquisition, processing, and utilization of knowledge or information.

Svenska synonymer

Kognitiva symptom

Engelska synonymer

Manifestation, Neurobehavioral Manifestations, Neurobehavioral Neurobehavioral Manifestation Cognitive Symptoms Cognitive Symptom Symptom, Cognitive Symptoms, Cognitive Signs and Symptoms, Neurobehavioral Cognitive Manifestations Cognitive Manifestation Manifestation, Cognitive Manifestations, Cognitive Neurobehavioral Signs and Symptoms