Memory Disorders

Minnesstörningar

Svensk definition

Störningar i förmågan att registrera ett intryck, att behålla ett upplevt intryck eller att återkalla ett intryck. Funktionsstörningar i minnet hänger samman med demens, skallskador, hjärninflammation, alkoholism, schizofreni och andra tillstånd.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Memory Disorder Retention Disorders, Cognitive Cognitive Retention Disorder Cognitive Retention Disorders Retention Disorder, Cognitive Memory Loss Memory Losses Memory Disorder, Semantic Memory Disorders, Semantic Semantic Memory Disorders Semantic Memory Disorder Memory Disorder, Spatial Memory Disorders, Spatial Spatial Memory Disorders Spatial Memory Disorder Age-Related Memory Disorders Age Related Memory Disorders Age-Related Memory Disorder Memory Disorder, Age-Related Memory Disorders, Age-Related Memory Disorders, Age Related Memory Deficits Deficit, Memory Deficits, Memory Memory Deficit