Craniocerebral Trauma

Kraniocerebralt trauma

Svensk definition

Fysisk skada på skallen och skallens inre strukturer (som t ex hjärnan, hjärnnerverna, hjärnhinnorna osv). Skadorna kan klassificeras utifrån skadans omfattning (dvs om den är genomträngande eller icke genomträngande) eller uppträdande av åtföljande blödning. Syn. skallskada.

Engelsk definition

Traumatic injuries involving the cranium and intracranial structures (i.e., BRAIN; CRANIAL NERVES; MENINGES; and other structures). Injuries may be classified by whether or not the skull is penetrated (i.e., penetrating vs. nonpenetrating) or whether there is an associated hemorrhage.

Svenska synonymer

Huvudskador Skallskador

Engelska synonymer

Craniocerebral Traumas Trauma, Craniocerebral Traumas, Craniocerebral Head Injuries Injuries, Craniocerebral Trauma, Head Craniocerebral Injuries Craniocerebral Injury Injury, Craniocerebral Injuries, Head Head Injury Injury, Head Head Trauma Head Traumas Traumas, Head Parietal Region Trauma Parietal Region Traumas Region Trauma, Parietal Region Traumas, Parietal Trauma, Parietal Region Traumas, Parietal Region Crushing Skull Injury Crushing Skull Injuries Skull Injuries, Crushing Skull Injury, Crushing Head Injury, Minor Head Injuries, Minor Injuries, Minor Head Injury, Minor Head Minor Head Injuries Minor Head Injury Head Injuries, Multiple Head Injury, Multiple Injuries, Multiple Head Injury, Multiple Head Multiple Head Injury Multiple Head Injuries Head Injury, Open Head Injuries, Open Injuries, Open Head Injury, Open Head Open Head Injuries Open Head Injury Head Injury, Superficial Head Injuries, Superficial Injuries, Superficial Head Injury, Superficial Head Superficial Head Injuries Superficial Head Injury Occipital Region Trauma Occipital Region Traumas Region Trauma, Occipital Region Traumas, Occipital Trauma, Occipital Region Traumas, Occipital Region Occipital Trauma Occipital Traumas Trauma, Occipital Traumas, Occipital Temporal Region Trauma Temporal Region Traumas Trauma, Temporal Region Traumas, Temporal Region Frontal Region Trauma Frontal Region Traumas Region Trauma, Frontal Region Traumas, Frontal Trauma, Frontal Region Traumas, Frontal Region Forehead Trauma Forehead Traumas Trauma, Forehead Traumas, Forehead