Trauma, Nervous System

Nervsystemskador

Svensk definition

Fysiska skador på hjärnan, kranialnerverna, ryggmärgen, det autonoma nervsystemet eller nerv-muskelsystemet, inkl. behandlingsskador orsakade av kirurgiska ingrepp.

Engelsk definition

Traumatic injuries to the brain, cranial nerves, spinal cord, autonomic nervous system, or neuromuscular system, including iatrogenic injuries induced by surgical procedures.

Svenska synonymer

Nervskador Axonotmesis Kraniocervikala skador Neurotmesis

Engelska synonymer

Nervous System Trauma Nervous System Traumas Nervous System Injuries Injuries, Nervous System Nervous System Injury Axonotmesis Axonotmeses Craniocervical Injuries Craniocervical Injury Neurotmesis Neurotmeses