Cerebrovascular Trauma

Cerebrovaskulära skador

Svensk definition

Penetrerande eller icke-penetrerande skador på blodkärl till eller från hjärnan, innanför eller utanför skallbenet. Hit hör halspulsådrorna, ryggkoteartären samt intrakraniella artärer, vener och venk nutor.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Trauma, Cerebrovascular Vascular Trauma, Brain Brain Vascular Trauma Vascular Traumas, Brain Injury, Vascular, Brain Vascular Injury, Brain Brain Vascular Injury Injuries, Brain Vascular Injury, Brain Vascular Brain Injury, Vascular Brain Injuries, Vascular Vascular Brain Injuries Vascular Brain Injury