Cerebral Arteries

Cerebrala artärer

Svensk definition

De artärer som förser hjärnbarken med blod.

Engelsk definition

The arterial blood vessels supplying the CEREBRUM.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Arteries, Cerebral Artery, Cerebral Cerebral Artery