Cardiovascular System

Hjärt-kärlsystemet

Svensk definition

Hjärtat och blodkärlen genom vilka blod pumpas och cirkuleras genom kroppen.

Svenska synonymer

Kardiovaskulära systemet

Engelska synonymer

Cardiovascular Systems Circulatory System Circulatory Systems