Blood-Testis Barrier

Blod-testikelbarriär

Svensk definition

Specialiserade, icke-fönsterförsedda och tätt sammanfogade endotelceller som bildar en genomsläpplighetsspärr för vissa ämnen mellan testikelkapillärerna och sädesförande epitel.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Barrier, Blood-Testis Barriers, Blood-Testis Blood Testis Barrier Blood-Testis Barriers Testis-Blood Barrier Barrier, Testis-Blood Barriers, Testis-Blood Testis Blood Barrier Testis-Blood Barriers