Genitalia, Male

Manliga könsorgan

Svensk definition

De hanliga fortplantningsorganen. De delas in i de yttre organen penis, scrotum (pung) och urinrör, och de inre organen testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa, ductus ejaculatorius (utförsgång), prostata och glandula bulbourethralis (Cowpers körtel).

Svenska synonymer

Manliga fortplantningsorgan Manliga genitalier Accesoriska manliga könskjörtlar

Engelska synonymer

Male Genitalia Genital Organs, Male Male Genital Organs Genitals, Male Genital, Male Male Genital Male Genitals Reproductive System, Male Male Reproductive System Male Reproductive Systems Reproductive Systems, Male Accessory Sex Organs, Male Sex Organs, Accessory, Male