Epididymis

Bitestikel

Svensk definition

Den höljeförsedda, trådliknande strukturen som sitter på testikelns baksida. Den består av ett huvud (caput), kropp (corpus) och svansparti (cauda). Ett nät av kanaler från testikeln förenas till den egentliga bitestikelkanalen, som ombesörjer transport, lagring och mognande av sädesceller.

Engelsk definition

The convoluted cordlike structure attached to the posterior of the TESTIS. Epididymis consists of the head (caput), the body (corpus), and the tail (cauda). A network of ducts leaving the testis joins into a common epididymal tubule proper which provides the transport, storage, and maturation of SPERMATOZOA.

Svenska synonymer

Epididymis

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.