Capillary Permeability

Kapillär permeabilitet

Svensk definition

Kapillärkärls förmåga att tillåta ett selektivt utbyte av ämnen genom kärlväggen. Små, fettlösliga molekyler som koldioxid och syrgas vandrar fritt genom diffusion. Vatten och vattenlösliga molekyler kan inte passera endotelväggarna och är beroende av mikroporer, som kan hindra stora molekyler från att passera.

Engelsk definition

The property of blood capillary ENDOTHELIUM that allows for the selective exchange of substances between the blood and surrounding tissues and through membranous barriers such as the BLOOD-AIR BARRIER; BLOOD-AQUEOUS BARRIER; BLOOD-BRAIN BARRIER; BLOOD-NERVE BARRIER; BLOOD-RETINAL BARRIER; and BLOOD-TESTIS BARRIER. Small lipid-soluble molecules such as carbon dioxide and oxygen move freely by diffusion. Water and water-soluble molecules cannot pass through the endothelial walls and are dependent on microscopic pores. These pores show narrow areas (TIGHT JUNCTIONS) which may limit large molecule movement.

Svenska synonymer

Mikrovaskulär permeabilitet Vaskulär permeabilitet

Engelska synonymer

Permeability, Capillary Capillary Permeabilities Permeabilities, Capillary Permeability, Microvascular Microvascular Permeability Microvascular Permeabilities Permeabilities, Microvascular Vascular Permeability Permeabilities, Vascular Permeability, Vascular Vascular Permeabilities