Blood-Air Barrier

Blod-luftbarriär

Svensk definition

Gränsen mellan kapillärblod och luften i lungblåsorna, vilken utgörs av alveolarepitelet och kapillärendotelet med tillhörande basalmembran och epitelcytoplasma. Genom detta membran sker ett gasutbyte .

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Barrier, Blood-Air Barriers, Blood-Air Blood Air Barrier Blood-Air Barriers Alveolocapillary Membrane Alveolocapillary Membranes Membrane, Alveolocapillary Membranes, Alveolocapillary Air-Blood Barrier Air Blood Barrier Air-Blood Barriers Barrier, Air-Blood Barriers, Air-Blood