Pulmonary Alveoli

Lungblåsor

Svensk definition

Små, polyedriska utbuktningar längs alveolarsäckarnas, alveolarkanalernas och de yttersta luftrörsförgreningarnas ytor, genom vars väggar det sker ett gasutbyte mellan alveolarluft och blodet i lungkapillärerna.

Engelsk definition

Small polyhedral outpouchings along the walls of the alveolar sacs, alveolar ducts and terminal bronchioles through the walls of which gas exchange between alveolar air and pulmonary capillary blood takes place.

Svenska synonymer

Lungalveoler Alveoler

Engelska synonymer

Pulmonary Alveolus Alveoli, Pulmonary Alveolus, Pulmonary