Basement Membrane

Basalmembran

Svensk definition

Utbredd, acellulär stödvävnad i form av hinnor mellan epitel och underliggande vävnad och runt glatt muskulatur. Membranet innehåller makromolekylära beståndsdelar såsom kollagen, laminin och sulfater ade proteoglykaner, och har betydelse för elektrolytpassagen.

Engelsk definition

A darkly stained mat-like EXTRACELLULAR MATRIX (ECM) that separates cell layers, such as EPITHELIUM from ENDOTHELIUM or a layer of CONNECTIVE TISSUE. The ECM layer that supports an overlying EPITHELIUM or ENDOTHELIUM is called basal lamina. Basement membrane (BM) can be formed by the fusion of either two adjacent basal laminae or a basal lamina with an adjacent reticular lamina of connective tissue. BM, composed mainly of TYPE IV COLLAGEN; glycoprotein LAMININ; and PROTEOGLYCAN, provides barriers as well as channels between interacting cell layers.

Svenska synonymer

Lamina basalis

Engelska synonymer

Basement Membranes Membrane, Basement Membranes, Basement Basal Lamina Basal Laminas Lamina, Basal Laminas, Basal Basement Lamina Basement Laminas Lamina, Basement Laminas, Basement