Extracellular Matrix

Extracellulär matrix

Svensk definition

Nätverksliknande ämne i det extracellulära utrymmet och i förbindelse med cellytans basalmembran. Det främjar cellförökningen och erbjuder en stödstruktur för celler och lysat i odlingsskålar.

Engelsk definition

A meshwork-like substance found within the extracellular space and in association with the basement membrane of the cell surface. It promotes cellular proliferation and provides a supporting structure to which cells or cell lysates in culture dishes adhere.

Svenska synonymer

Matrix, extracellulär

Engelska synonymer

Matrix, Extracellular Extracellular Matrices Matrices, Extracellular