Cells

Celler

Svensk definition

Små protoplasmamassor som bygger upp organiserad vävnad och som består av en kärna omgiven av protoplasma, vilken innehåller de s k organellerna och är innesluten i cell- eller plasmamembranet. Celler na utgör de grundläggande strukturella och funktionella enheterna i levande organismer.

Engelsk definition

The fundamental, structural, and functional units or subunits of living organisms. They are composed of CYTOPLASM containing various ORGANELLES and a CELL MEMBRANE boundary.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cell