Cells, Cultured

Celler, odlade

Svensk definition

Celler som drivs fram in vitro i odlingsmedia som främjar deras tillväxt. Odlade celler används bl a för studier av utveckling, morfologi, metaboliska, fysiologiska och genetiska processer.

Engelsk definition

Cells propagated in vitro in special media conducive to their growth. Cultured cells are used to study developmental, morphologic, metabolic, physiologic, and genetic processes, among others.

Svenska synonymer

Odlade celler

Engelska synonymer

Cell, Cultured Cultured Cell Cultured Cells