Cell Culture Techniques

Cellodlingsmetoder

Svensk definition

Teknik för bevarande eller odling av djurceller in vitro. Den avser cellkulturer av dispergerade celler hämtade från ursprungsvävnad, från primär odling, eller från någon cellinje eller cellstam genom enzymatiskt, mekaniskt eller kemiskt avskiljande.

Engelsk definition

Methods for maintaining or growing CELLS in vitro.

Svenska synonymer

Cellkultur

Engelska synonymer

Cell Culture Technique Culture Technique, Cell Culture Techniques, Cell Cell Culture Cell Cultures