Clinical Laboratory Techniques

Kliniska laboratorietekniker

Svensk definition

Olika sorters teknik för att genomföra undersökningar vid diagnos och behandling av sjukdomar.

Engelsk definition

Techniques used to carry out clinical investigative procedures in the diagnosis and therapy of disease.

Svenska synonymer

Kliniska laboratorietester Kliniska laboratoriediagnoser Laboratoriediagnoser Laboratorieundersökningar och diagnoser

Engelska synonymer

Clinical Laboratory Technique Laboratory Technique, Clinical Technique, Clinical Laboratory Laboratory Techniques, Clinical Clinical Laboratory Tests Clinical Laboratory Test Laboratory Test, Clinical Test, Clinical Laboratory Clinical Laboratory Testings Clinical Laboratory Testing Laboratory Testing, Clinical Testing, Clinical Laboratory Clinical Laboratory Diagnoses Diagnose, Clinical Laboratory Laboratory Diagnosis Diagnosis, Laboratory Laboratory Diagnoses Laboratory Examinations and Diagnoses Diagnoses and Laboratory Examinations