Diagnostic Techniques and Procedures

Diagnostiska tekniker och metoder

Svensk definition

Metoder, förfaringssätt och tester för att diagnostisera sjukdomar, avvikande funktioner eller handikapp.

Engelsk definition

Methods, procedures, and tests performed to diagnose disease, disordered function, or disability.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Techniques and Procedures, Diagnostic Technics and Procedures, Diagnostic Diagnostic Testing Testing, Diagnostic Diagnostic Technics and Procedures