Diagnostic Techniques, Obstetrical and Gynecological

Diagnostiska tekniker, obstetriska och gynekologiska

Svensk definition

Metoder och rutiner för diagnostisering av tillstånd som är förknippade med graviditet, förlossning, puerperiet (barnsängsperioden), och av sjukdomar i kvinnans könsorgan. Hit hör även demonstration av könsorganens och graviditetens fysiologi.

Engelsk definition

Methods and procedures for the diagnosis of conditions related to pregnancy, labor, and the puerperium and of diseases of the female genitalia. It includes also demonstration of genital and pregnancy physiology.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Obstetric and Gynecologic Diagnostic Technic Obstetric and Gynecologic Diagnostic Technics Technic, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Technics, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Diagnostic Technique, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Techniques, Obstetric and Gynecologic Obstetric and Gynecologic Diagnostic Technique Obstetric and Gynecologic Diagnostic Techniques Technique, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Techniques, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Diagnostic Technic, Obstetrical and Gynecological Diagnostic Technics, Obstetrical and Gynecological Obstetrical and Gynecological Diagnostic Technic Obstetrical and Gynecological Diagnostic Technics Technic, Obstetrical and Gynecological Diagnostic Technics, Obstetrical and Gynecological Diagnostic Diagnostic Technique, Obstetrical and Gynecological Obstetrical and Gynecological Diagnostic Technique Obstetrical and Gynecological Diagnostic Techniques Technique, Obstetrical and Gynecological Diagnostic Techniques, Obstetrical and Gynecological Diagnostic Diagnostic Technic, Obstetric and Gynecologic Diagnostic Technics, Obstetric and Gynecologic