Diagnosis

Diagnos

Svensk definition

Fastställande av en sjukdoms karaktär eller särskiljande av ett sjukdomstillstånd från ett annat. Tillvägagångssättet kan vara fysisk undersökning, laboratorieprov eller liknande, och till stöd för diagnosen kan finnas datorprogram som utformats för att förbättra beslutsförfarandet.

Engelsk definition

The determination of the nature of a disease or condition, or the distinguishing of one disease or condition from another. Assessment may be made through physical examination, laboratory tests, or the likes. Computerized programs may be used to enhance the decision-making process.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diagnoses Diagnose Diagnoses and Examinations Examinations and Diagnoses Postmortem Diagnosis Diagnoses, Postmortem Diagnosis, Postmortem Postmortem Diagnoses Antemortem Diagnosis Antemortem Diagnoses Diagnoses, Antemortem Diagnosis, Antemortem