Diagnosis, Dual (Psychiatry)

Dubbeldiagnos (Psykiatri)

Svensk definition

Samtidigt missbruk och psykisk sjukdom. Diagnosprincipen grundar sig på det faktum att patienter med alkohol- eller drogberoende också ofta har psykiska problem av varierande svårighetsgrad.

Engelsk definition

The co-existence of a substance abuse disorder with a psychiatric disorder. The diagnostic principle is based on the fact that it has been found often that chemically dependent patients also have psychiatric problems of various degrees of severity.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Diagnoses, Dual (Psychiatry) Dual Diagnoses (Psychiatry) Dual Diagnosis (Psychiatry) Dual Diagnosis, Psychiatric Psychiatric Dual Diagnosis Diagnoses, Psychiatric Dual Diagnosis, Psychiatric Dual Dual Diagnoses, Psychiatric Psychiatric Dual Diagnoses Dual Diagnosis Diagnoses, Dual Diagnosis, Dual Dual Diagnoses Psychiatric Diagnosis, Dual Diagnoses, Dual Psychiatric Diagnosis, Dual Psychiatric Dual Psychiatric Diagnoses Dual Psychiatric Diagnosis Psychiatric Diagnoses, Dual