Incidental Findings

Oväntade fynd

Svensk definition

Oförutsedd information som framkommer i samband med undersökning eller vård. Termen används för uppgifter som kan få sociala eller psykologiska konsekvenser, som t ex när det framkommer att ett barns biologiska far är annan än den förmodade fadern, eller när det visar sig att en patient som undersöks för ett visst sjukdomtillstånd har, eller löper risk att få, något annat.

Engelsk definition

Unanticipated information discovered in the course of testing or medical care. Used in discussions of information that may have social or psychological consequences, such as when it is learned that a child's biological father is someone other than the putative father, or that a person tested for one disease or disorder has, or is at risk for, something else.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Finding, Incidental Findings, Incidental Incidental Finding Incidental Discovery Discoveries, Incidental Discovery, Incidental Incidental Discoveries