Clinical Decision-Making

Kliniskt beslutsfattande

Svensk definition

Processen att ställa en diagnos utifrån anamnes och fysisk eller mental undersökning, eller att välja en lämplig intervention.

Engelsk definition

Process of formulating a diagnosis based on medical history and physical or mental examinations, and/or choosing an appropriate intervention.

Svenska synonymer

Medicinskt beslutsfattande

Engelska synonymer

Clinical Decision Making Decision-Making, Clinical Medical Decision-Making Decision-Making, Medical Medical Decision Making