Theranostic Nanomedicine

Teranostisk nanomedicin

Svensk definition

Ett integrerat förhållningssätt i nanoskala inom medicin som innefattar samstämmig diagnos, läkemedelsleverans, terapi och övervakning av behandlingssvar.

Engelsk definition

An integrated nano-scale approach to MEDICINE which involves concurrent diagnosis, drug delivery, therapy, and monitoring of therapeutic response.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nanomedicine, Theranostic Nanomedicines, Theranostic Theranostic Nanomedicines Photothermal Theranostics Photothermal Theranostic